Hulp nodig? Bel: 020 640 6912

Onze algemene voorwaarden

Verkorte Algemene Voorwaarden

Fabrieksgarantie
Op alle producten heeft u garantie volgens de voorwaarden van de fabrikant (fabrieks-garantie). Indien de garantie niet staat vermeld kan u dit altijd per email opvragen. Bij een defect kan u het RMA formulier (serviceformulier) downloaden en geheel ingevuld aan ons retourneren. Verzendkosten vallen nimmer onder garantie, evenals de montage en demontage van producten. De garantie op beamerlampen is doorgaans beperkt tot een maximale periode (doorgaans 1 jaar) en een maximaal aantal uren (maximaal 500-1.000 uren), welke zich eerder voordoet.

Betalingen
Betalingen kunnen op diverse methoden geschieden. Deze staan vermeld bij de orderprocedure. Nadat u de order heeft geplaatst krijgt u automatisch uw bevestiging per email verzonden. Hierin staan alle bestelde producten, betalingsvoorwaarden etc. vermeld.

 Wet Kopen op afstand / Afkoelingsperiode (Enkel geldig voor consumenten )
Sinds enige tijd is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Let wel; deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien de koper een zakelijke klant is. 

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

 1. Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten dienen te betalen. De verkoper mag administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 2. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

Aankoop van onroerend goed; Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt (waaronder projectieschermen); Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;

Kranten en tijdschriften; Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken; Financiële diensten; Weddenschappen en loterijen; Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode; Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Voorwaarden afkoelingsperiode
Op beamerspecialist.nl zijn de prijzen dusdanig laag dat we de volgende voorwaarden hanteren op de afkoelings periode.
Mocht u het product binnen het termijn retour sturen dan geldt het volgende:

1. U dient ons vooraf via e-mail uw retourzending te vermelden.
Stuur ons een email en vermeld daarbij uw ordernummer.

2. Het product dient, bij voorkeur, ongebruikt, en in originele verpakking retour te worden verzonden.
Reeds gebruikte producten of producten waar de originele verpakking van beschadigd is, worden niet retour genomen indien het gebruik of de (verpakkings) schade het voor ons onmogelijk maakt het product wederom voor nieuw aan te bieden.
3. Kosten: Het arrangeren van retouren zijn de verantwoordelijkheid van de consument - ook de kosten (van retourzendingen) zijn voor rekening van de consument. 

De wet kopen op afstand is geldig voor particuliere aankopen. Bedrijven kunnen zich niet beroepen de Wet kopen op Afstand. Wij richten ons met name op het professionele segment.

Privacy Reglement
Beamerspecialist.nl hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van onze website.

Informatie over bezoeken aan onze site (zoals IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nimmer gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte Naam, Adres, Woonplaatsgegevens en telefoon (fax) nummer, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, reactie en eventuele transporten.

Ongevraagde reclame in welke vorm dan ook (“spam”) wordt door ons nimmer verzonden.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden, maar uitsluitend gebruikt om zo relevant mogelijke informatie te bieden of aanbiedingen te doen.

Uw gegevens opvragen:
Klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen over de door ons geregistreerde gegevens. 
Volledige document Algemene voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam) kan u bij ons opvragen.

 

© 2017 | Presentatiespecialist - Ontwikkeld door BURO210

Scroll To Top